lorraine-primary
lorraine-primary-school

APPLICATIONS FOR 2017 - INSKRYWINGS VIR 2017

Applications for 2017 open on 5 April 2016 and close on 31 May 2016.

Learners need to turn 6 in Grade R and 7 in Grade 1.  Application forms available on website.

 

 

APPLICATION FORM - 2017

 

AANSOEKVORM - 2017

 


Introduction

A warm welcome to our vibrant, co-educational, parallel medium school that provides an education for learners from Pre-Primary (Grade R) to Grade 7.

Our school, situated in the heart of Lorraine, Port Elizabeth, South Africa, caters for families living mainly in the western suburbs of Kamma Park, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands and Weybridge Park. Learners living in other areas are accommodated if space is available.

Our vision is to provide a dynamic, effective, self-monitoring and innovative programme so that learners receive a well-balanced top quality education. We strive to allow all learners to develop to their optimum potential. We recognise the importance of the parent-teacher partnership so as to provide a harmonious environment for the complete education of each learner.

Inleiding

Baie welkom by ons gemengde (seuns en meisies), parallelmediumskool wat opvoeding verskaf aan leerders vanaf Pre-Primêr (Gr. R) tot Gr. 7.

Ons skool is geleë in die hartjie van Lorraine, Port Elizabeth, Suid-Afrika en maak voorsiening vir leerders wat hoofsaaklik in die westelike voorstede nl. Kammapark, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands en Weybridgepark woonagtig is. Indien plek beskikbaar is, word leerders van ander gebiede ook geakkommodeer.

Ons visie is ‘n dinamiese, effektiewe, self-moniterende, innoverende en goedbestuurde skoolsisteem daar te stel wat ‘n goed-gebalanseerde, leerder-gesentreerde opvoeding van ‘n hoë kwaliteit verskaf, sodat alle leerders optimaal ontwikkel. Ons erken die noodsaaklikheid van die ouer-onderwyser vennootskap, sodat ons ’n harmonieuse omgewing vir die totale opvoeding van elke leerder kan voorsien.

MAKRO/BESTMEDCYCLE TOUR

MTB TOUR

FAMILY FUN RIDES

10 & 11 SEPTEMBER 2016

 

Img1364
Lorraine-kiewiietjie

Allow our school mascot, the Kiewietjie, (Crowned Lapwing), a bird frequently encountered on our school grounds, to lead you through our website ....

Laat ons skool se gelukbringer, Die Kiewietjie ('n voël wat dikwels op ons skoolgrond gevind kan word), toe om u deur ons webwerf te lei.....

APRIL 

Thank you for the support.  461 units of blood collected from Lorraine parents and friends

PROSPECTUS / PROSPEKTUS

ANNUAL REPORT 2015

AANSOEKVORM 2016

APPLICATION FORM 2016

IMPORTANT DATES 1ST TERM 2016

IMPORTANT DATES 2ND TERM (EXAM DATES)

BELANGRIKE DATUMS 2DE KWARTAAL (EKSAMEN DATUMS)

IMPORTANT DATES 3RD TERM 2016

 

SUMMER SPORTS TIMETABLE (1ST TERM)

 

WINTER SPORTS TIMETABLE


 

PRIZE-GIVINGS: QUALIFYING CRITERIA/

PRYSUITDELINGS: KWALIFISERENDE KRITERIA

  

AWSUM NEWSPAPER LINK

KIEWIETJIE BIWEEKLY

Download previous issue:

February - Issue 01

February - Issue 02

March - Issue 01

April - Issue 01

April- Issue 02

May Issue 01

Click the image to Download the latest issue...

biweekly-007

stationery requirements 2017

skryfbehoeftes 2017

Click to open

 

Grade R (English & Afrikaans)

Grade 1 (English & Afrikaans)

Grade 2

Graad 2

Grade 3

Graad 3

Grade 4 

Graad 4

Grade 5 

Graad 5

Grade 6

Graad 6

Grade 7 

Graad 7

PUBLIC AND SCHOOL HOLIDAYS 2017

1 JanuaryNew Year’s Day
20 MarchSchool Holiday
21 MarchHuman Rights Day
14 AprilGood Friday
17 AprilFamily Day
27 AprilFreedom Day
28 AprilSchool holiday
 1 MayWorkers Day
16 JuneYouth Day
9 AugustNational Women’s Day
24 SeptemberHeritage Day
16 DecemberDay of Reconciliation
25 DecemberChristmas Day
26 DecemberDay of Goodwill


 

SCHOOL TERMS 2017

11 January - 31 March
18 April - 30 June
24 July - 29 September
9 October - 6 December

Quick enquiry:

Complete and submit

Contact us:

Tel and address detail:

Office information:


Meuse Avenue

Lorraine

Port Elizabeth

 

Latitude: -33° 58’ 9.6672"
Longitude: 25° 33’ 48.243"

 

Contact Information:

 

Tel:  (041) 367-1115
Fax:  (041) 368-1812


E-mail: info@lorraineschool.co.za

Map & Directions

Where are we?

Googlemap

Click the image above for a comprehensive map to our location!

OK / Close