Lorraine

APPLICATIONS FOR 2016

INSKRYWINGS VIR 2016

Applications for 2016 open on 2 March 2015 and close on 29 May 2015.

 

Learners need to turn 6 in Grade R and 7 in Grade 1.

 

Application forms available on website.

 


 


Introduction

A warm welcome to our vibrant, co-educational, parallel medium school that provides an education for learners from Pre-Primary (Grade R) to Grade 7.

Our school, situated in the heart of Lorraine, Port Elizabeth, South Africa, caters for families living mainly in the western suburbs of Kamma Park, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands and Weybridge Park. Learners living in other areas are accommodated if space is available.

Our vision is to provide a dynamic, effective, self-monitoring and innovative programme so that learners receive a well-balanced top quality education. We strive to allow all learners to develop to their optimum potential. We recognise the importance of the parent-teacher partnership so as to provide a harmonious environment for the complete education of each learner.

Inleiding

Baie welkom by ons gemengde (seuns en meisies), parallelmediumskool wat opvoeding verskaf aan leerders vanaf Pre-Primêr (Gr. R) tot Gr. 7.

Ons skool is geleë in die hartjie van Lorraine, Port Elizabeth, Suid-Afrika en maak voorsiening vir leerders wat hoofsaaklik in die westelike voorstede nl. Kammapark, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands en Weybridgepark woonagtig is. Indien plek beskikbaaar is, word leerders van ander gebiede ook geakkommodeer.

Ons visie is ‘n dinamiese, effektiewe, self-moniterende, innoverende en goedbestuurde skoolsisteem daar te stel wat ‘n goed-gebalanseerde, leerder-gesentreerde opvoeding van ‘n hoë kwaliteit verskaf, sodat alle leerders optimaal ontwikkel. Ons erken die noodsaaklikheid van die ouer-onderwyser vennootskap, sodat ons 'n harmonieuse omgewing vir die totale opvoeding van elke leerder kan voorsien.

REMEMBER MARCH IS OUR BLOOD DONATION MONTH

Bloodbuddie-007
Kiwiet (154 X 150)

Allow our school mascot, the Kiewietjie, (Crowned Lapwing), a bird frequently encountered on our school grounds, to lead you through our website ....

Laat ons skool se gelukbringer, Die Kiewietjie ('n voël wat dikwels op ons skoolgrond gevind kan word), toe om u deur ons webwerf te lei.....

SCHOOL TERMS 2015

21 January - 01 April

13 April - 26 June

20 July - 02 October

12 October - 09 December

PUBLIC AND SCHOOL HOLIDAYS 2015

1 January New Year's Day
21 March Human Rights Day
3 April Good Friday
6 April Family Day
27 April Freedom Day
1 May Workers' Day
15 June School holiday
16 June Youth Day
9 August National Women's Day
10 August Public Holiday
24 September Heritage Day
25 September School Holiday
16 December Day of Reconciliation
25 December Christmas Day
26 December Day of Goodwill

SCHOOL TERMS 2016

13 January - 18 March

5 April - 24 June

18 July - 30 September

10 October - 7 December

PUBLIC AND SCHOOL HOLIDAYS 2016

1 January New year's Day
21 March Human Rights Day
25 March Good Friday
28 March Family Day
27 April Freedom Day
1 May Workers' Day
2 May Public Holiday
16 June Youth Day
8 August School Holiday
9 August National Women's Day
24 September Heritage Day
16 December Day of Reconciliation
25 December Christmas Day
26 December Day of Goodwill
   
Please fill in the form below to continue.

Name and surname:   
Email address: