lorraine-primary
lorraine-primary-school
lorraine-primary-school-1
lorraine-primary-school-1

application 2025 / aansoek 2025

Please complete the form according to your child's language of instruction.

 

Grade R and 1 forms can only be returned to Lorraine Primary School from Monday, 19 February until  Wednesday, 20 March 2024.

 

Forms for other grades can be returned to Lorraine Primary from Monday, 19 February until Thursday, 31 October 2024.

 

 

Voltooi asseblief die vorm volgens u kind se onderrigtaal.

 

Graad R- en 1 vorms kan eers vanaf Maandag 19 Februarie tot Woensdag 20 Maart 2024 by Laerskool Lorraine ingehandig word.

 

Vorms vir ander grade kan vanaf Maandag 19 Februarie tot Donderdag 31 Oktober 2024 by Laerskool Lorraine ingehandig word.

 

 

PLEASE CONTACT THE SCHOOL FOR MORE INFORMATION REGARDING THE OPEN DAY FOR PROSPECTIVE GRADE R & 1 LEARNERS ON SATURDAY, 17 FEBRUARY 2024 AT 08:30

 

KONTAK DIE SKOOL GERUS VIR VERDERE INLIGTING RAKENDE DIE OPE-DAG VIR VOORNEMENDE GRAAD R- EN 1 LEERDERS OP SATERDAG 17 FEBRUARIE 2024

 

041 367-1115

 

Click to download

 

Information Sheet

Inligtingsblad

Application Form

Aansoekvorm

 

 

application 2024 / aansoek 2024

Please complete the form according to your child's language of instruction.


Voltooi asseblief die vorm volgens u kind se onderrigtaal.


Click to download

Application Form

Aansoekvorm


Introduction

A warm welcome to our vibrant, co-educational, parallel medium school that provides an education for learners from Pre-Primary (Grade R) to Grade 7.

Our school, situated in the heart of Lorraine, Port Elizabeth, South Africa, caters for families living mainly in the western suburbs of Kamma Park, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands and Weybridge Park. Learners living in other areas are accommodated if space is available.

Our vision is to provide a dynamic, effective, self-monitoring and innovative programme so that learners receive a well-balanced top quality education. We strive to allow all learners to develop to their optimum potential. We recognise the importance of the parent-teacher partnership so as to provide a harmonious environment for the complete education of each learner.

Inleiding

Baie welkom by ons gemengde (seuns en meisies), parallelmediumskool wat opvoeding verskaf aan leerders vanaf Pre-Primêr (Gr. R) tot Gr. 7.

Ons skool is geleë in die hartjie van Lorraine, Port Elizabeth, Suid-Afrika en maak voorsiening vir leerders wat hoofsaaklik in die westelike voorstede nl. Kammapark, Kragga Kamma, Beverley Grove, Theescombe, Lorraine, Lorraine Manor, Sherwood, Vikingvale, Goldwater, Woodlands en Weybridgepark woonagtig is. Indien plek beskikbaar is, word leerders van ander gebiede ook geakkommodeer.

Ons visie is ‘n dinamiese, effektiewe, self-moniterende, innoverende en goedbestuurde skoolsisteem daar te stel wat ‘n goed-gebalanseerde, leerder-gesentreerde opvoeding van ‘n hoë kwaliteit verskaf, sodat alle leerders optimaal ontwikkel. Ons erken die noodsaaklikheid van die ouer-onderwyser vennootskap, sodat ons ’n harmonieuse omgewing vir die totale opvoeding van elke leerder kan voorsien.

CONNECT TO OUR SOCIAL MEDIA

downloads / aflaaibare dokumente

CLICK TO DOWNLOAD

KIEWIETJIE NEWSLETTER

Click the image to download

 

 

 

Allow our school mascot, the Kiewietjie, (Crowned Lapwing), a bird frequently encountered on our school grounds, to lead you through our website ....

Laat ons skool se gelukbringer, Die Kiewietjie ('n voël wat dikwels op ons skoolgrond gevind kan word), toe om u deur ons webwerf te lei.....

Lorraine-kiewiietjie

PUBLIC AND SCHOOL HOLIDAYS 2024

01 January

21 March

New Year’s Day

Human Rights Day

29 March

01 April

Good Friday

Family Day

27 AprilFreedom Day
01 MayWorkers' Day

16 June

17 June

Youth Day

Public Holiday

09 AugustNational Women's Day
24 SeptemberHeritage Day
16 DecemberDay of Reconciliation
25 DecemberChristmas Day

26 December

 

 

 

 

Day of Goodwill

 

 

 


 


 

SUPPORT THE BLOOD BUDDY CAMPAIGN


170982327313295270342281496549024738791777n

SCHOOL TERMS 2024

17 January - 20 March

03 April - 14 June

09 July -  20 September

01 October - 13 December

Quick enquiry:

Complete and submit

Contact us:

Tel and address detail:

Office information:


Meuse Avenue

Lorraine

Port Elizabeth

 

Latitude: -33° 58’ 9.6672"
Longitude: 25° 33’ 48.243"

 

Contact Information:

 

Tel:  (041) 367-1115
Fax:  (041) 368-1812


E-mail: info@lorraineschool.co.za

Map & Directions

Where are we?

Googlemap

Click the image above for a comprehensive map to our location!

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...