lorraine-primary
lorraine-primary-school

SUMMER SPORT / SOMERSPORT

CHESS /SKAAK

CHESS /SKAAK

CYCLING / FIETSRY

CYCLING / FIETSRY

TENNIS

TENNIS

CRICKET / KRIEKET

CRICKET / KRIEKET

SWIMMING / SWEM

SWIMMING / SWEM

ATHLETICS / ATLETIEK

ATHLETICS / ATLETIEK

BIATHLON / TWEEKAMP

BIATHLON / TWEEKAMP

WINTER SPORT / WINTERSPORT


CYCLING / FIETSRY

CYCLING / FIETSRY

HOCKEY / HOKKIE

GIRLS & BOYS / DOGTERS & SEUNS

HOCKEY / HOKKIEGIRLS & BOYS / DOGTERS & SEUNS

TENNIS

TENNIS

RUGBY

RUGBY

NETBALL / NETBAL

NETBALL / NETBAL
Kiwiettennis
  • A healthy body builds a healthy mind.
  • Taking part in sport helps the learner to develop better posture, motor skills, co-ordination etc. which lead to the better functioning of the body as a whole.
  • Besides Physical Education classes which are an important component of Life Orientation, Lorraine Primary also offers a wide variety of sports from Grade R to Grade 7 as part of the extra-mural programme.Kiwietcycle
  • ’n Gesonde liggaam huisves ’n gesonde gees.
  • Deur aan sport deel te neem help dit die leerder om ’n beter postuur, motoriese vaardighede, koördinasie, ens. te ontwikkel, en dit lei daartoe dat die liggaam beter as ’n geheel funksioneer.
  • Buiten die Liggaamlike Opvoeding-klasse, wat ’n belangrike deel van Lewensoriéntering vorm, bied Laerskool Lorraine ook ’n wye verskeidenheid van sportsoorte van graad R tot graad 7 aan as deel van die buitemuurse program.
Kiwietcricket

Quick enquiry:

Complete and submit

Contact us:

Tel and address detail:

Office information:


Meuse Avenue

Lorraine

Port Elizabeth

 

Latitude: -33° 58’ 9.6672"
Longitude: 25° 33’ 48.243"

 

Contact Information:

 

Tel:  (041) 367-1115
Fax:  (041) 368-1812


E-mail: info@lorraineschool.co.za

Map & Directions

Where are we?

Googlemap

Click the image above for a comprehensive map to our location!

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...