lorraine-primary
lorraine-primary-school

COMMUNITY PROJECTS / GEMEENSKAPSPROJEKTE

We pride ourselves on being known as “The School that Cares” and to this end, each year, we decide on community projects.  This is done in various ways, by collecting goods, raising money, or offering help to the institutions concerned.  Both people and animals benefit from this and a very important lesson is learnt by the learners themselves – that we need to constantly be aware of those less fortunate than ourselves.


Ons is trots daarop om bekend te staan as die skool wat omgee.  Elke jaar kies ons liefdadigheidsorganisasies wat ons vir die jaar ondersteun.  Dit word gedoen deur byvoorbeeld goedere of geld in te samel of deur bloot hulp aan die betrokke organisasies aan te  bied.  Mense en diere vind baat hierby en die belangrike les wat die leerders leer is dat ons gedurig bewus moet wees van diegene wat minderbevoorreg as ons is.


Grade 3's collect food for Animal Welfare

200906092102

Grade 7's collect clothes for the less fortunate

p1160016
p1160018

Quick enquiry:

Complete and submit

Contact us:

Tel and address detail:

Office information:


Meuse Avenue

Lorraine

Port Elizabeth

 

Latitude: -33° 58’ 9.6672"
Longitude: 25° 33’ 48.243"

 

Contact Information:

 

Tel:  (041) 367-1115
Fax:  (041) 368-1812


E-mail: info@lorraineschool.co.za

Map & Directions

Where are we?

Googlemap

Click the image above for a comprehensive map to our location!

OK / Close
Who doesn't like cookies?
This website uses cookies to ensure you get the best experience. Read more...